"Er is één pedagogische aanpak, gedurende de dag en daar gedijen de kinderen goed bij."

Blosse verzorgt opvang en onderwijs onder één dak en onder één regie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit is fijn voor de kinderen en biedt ook voor onze pedagogisch professionals kansen. Zo bieden wij onze collega’s combinatiefuncties aan van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent.

Inzet van kindcentrummedewerkers op De Zevensprong werkt!

Blosse verzorgt opvang en onderwijs onder één dak en onder één regie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit is fijn voor de kinderen en biedt ook voor onze pedagogisch professionals kansen. Zo bieden wij onze collega’s combinatiefuncties aan van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Een interview met Marian Starkenbrug, directeur Onderwijs van De Zevensprong in Heerhugowaard.

Wat heb je gedaan?

In het verleden heb ik in Zweden en Finland al gezien hoe opvang en onderwijs in elkaar overlopen en welke mogelijkheden dat biedt voor de pedagogisch professionals. Op de buitenschoolse opvang in ons kindcentrum was een vacature voor een pedagogisch medewerker. Deze vacatures zijn vaak lastig in te vullen vanwege het geringe aantal uren dat op deze posities nodig is. Met elkaar spraken we over de mogelijkheden van een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding en de inzet van een kindcentrummedewerker daarbij.

Door de taken van de onderwijsassistent in onderwijstijd en pedagogisch medewerker in opvangtijd met elkaar te combineren konden we twee kindcentrummedewerkers aanstellen: Ivo en Michael. En we merken het verschil! Er is één pedagogische aanpak, gedurende de dag en daar gedijen de kinderen goed bij. De thema’s zijn in opvang en onderwijs op elkaar aangepast.

Waar ben je trots op?

Dat het werkt! Opvang en onderwijs lopen vloeiend in elkaar over, het gaat gewoon soepeler allemaal. Ik ben er trots op dat het gelukt is!

Hoe kijk je naar 2023?

Het is goed om nu wat meer structuur in de samenwerking aan te brengen. Het contact is goed, maar kan nog verdiepen en beter worden. De vorm staat, in 2023 gaan we inzetten op de inhoud.