“Het is zo gaaf om te zien dat de eerste baby die bij ons binnenkwam, nu bijna letterlijk richting de peuteropvang loopt!"

Blosse heeft de ambitie om in elk dorp, in elke wijk een volwaardig kindcentrum te realiseren waar aan kinderen van 0 tot 12 jaar een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding wordt geboden.

In elke wijk en elk dorp een volwaardig kindcentrum waar aan kinderen van 0 tot 12 jaar een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding wordt geboden.

Blosse heeft de ambitie om in elk dorp, in elke wijk een volwaardig kindcentrum te realiseren waar aan kinderen van 0 tot 12 jaar een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding wordt geboden.

Kindcentrum Willibrord kreeg in 2022 de gelegenheid om ook aan de jongste kinderen opvang te bieden. Op 1 juni opende het kinderdagverblijf op deze locatie haar deuren. Kindcentrumdirecteur Anita Kraakman: “Het is zo gaaf om te zien dat de eerste baby die bij ons binnenkwam, nu bijna letterlijk richting de peuteropvang loopt. Peuters spelen samen buiten met de kleuters. We ontmoeten elkaar gedurende de dag en de ideeën om de doorgaande ontwikkelingsbegeleiding verder uit te werkenontstaan daardoor spontaan. Met elkaar het beste doen voor de kinderen, dat is wat ons voor ogen staat.

Op de Willibrord boden we al peuteropvang en buitenschoolse opvang, naast de zeven groepen basisonderwijs. Daar is in 2022 dus de kinderopvang voor baby’s vanaf10 weken aan toegevoegd en is de teamsamenstelling in evenwicht gekomen. Eerder was de kwetsbaarheid van mijn kleine team voor mij wel een aandachtspunt. Het aandeel pedagogisch medewerkers stond niet in verhouding tot het aantal leerkrachten inmijn team. Nu we twee groepen kinderdagverblijf hebben toegevoegd aan ons kindcentrum, is ook de teamsamenstelling meer in verhouding, waardoor deze professionals fijn kunnen leren van en met elkaar. De kwetsbaarheid is eruit. De praktische zaken zijn op orde nu, er ontstaat meer ruimte voor de cultuur. Ik krijg dat ook terug van nieuwe collega’s; ze voelen zich welkom, gezien, gewaardeerd.

Voor2023 hebben we de ambitie om de samenwerking verder te verfijnen. Het beleid is helder en ingebed, nu is het tijd om de verdiepingsslag te maken in kwaliteit.En dat geeft ruimte om te groeien als team en de kansen te bieden aan dekinderen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.”