"Het mes van de De Botervloot snijdt aan twee kanten, kinderen hebben een gevulde maag, en er is een gezellig sociaal moment samen met de ouders en anderen kinderen"

In de Blosse Belofte staat opgenomen: Wij werken toe naar een inclusieve, thuisnabije kindontwikkeling. Kindcentrum De Vaart staat in de Molen- en Rivierenwijk in Heerhugowaard. Een wijk met grote sociale verschillen. De leiding van het kindcentrum zag dat kinderen niet altijd met een volle maag naar school kwamen, waardoor kinderen niet de energie hadden of de concentratie konden opbrengen om tot leren te komen.

Werken aan een inclusieve, thuisnabije kindontwikkeling.

In de Blosse Belofte staat opgenomen: Wij werken toe naar een inclusieve, thuisnabije kindontwikkeling. Kindcentrum De Vaart staat in de Molen- en Rivierenwijk in Heerhugowaard. Een wijk met grote sociale verschillen. De leiding van het kindcentrum zag dat kinderen niet altijd met een volle maag naar school kwamen, waardoor kinderen niet de energie hadden of de concentratie konden opbrengen om tot leren te komen. Vanuit kansengelijkheid voor kinderen is op De Vaart het initiatief genomen voor ‘De Botervloot’; het schoolontbijt. Dit initiatief wordt gerund door betrokkenouders. Kinderen kunnen - eventueel samen met hun ouders - ontbijten op school en hier wordt bijna dagelijks gebruik van gemaakt. Sommige kinderen gebruiken deze mogelijkheid ook om hun lunchtrommeltje te vullen. Het botermes snijdt hier aan twee kanten, kinderen hebben een gevulde maag, en er is een gezelligsociaal moment samen met de ouders en anderen kinderen om te eten.

Kindcentrumdirecteur Kevin Kooij vertelt daarnaast ook over de pilot met de jeugdhulpverlening die in het schooljaar 2022-2023 is gestart. “We willen van De Vaart een nog inclusiever kindcentrum maken. We hebben ons de ambitie gesteld om de uitstroom naar het speciaal onderwijs voor onze kinderen af te laten nemen. We willen vroeg signaleren en snelle interventies kunnen toepassen op gedrag van kinderen, om uitstroom naar S(B)O en/of externe hulpverlening te voorkomen. We bouwen aaneen breed team van professionals rondom onze kinderen in het kindcentrum, waarin we de jeugdhulpwerker hebben toegevoegd aan ons team. Zij observeert kinderen met opvallend gedrag. Met haar expertise kan zij de leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders helpen in de omgang met dit gedrag. Haarinterventies hebben groot effect en hebben al twee verwijzingen/trajecten naar het speciaal onderwijs voorkomen. Met de handelingssuggesties die zij geeft kunnen onze pedagogisch professionals een omgeving creëren voor de kinderen waarin deze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ons team voelt zich erg gesteunden geholpen door de ondersteuning vanuit de jeugdhulp en gaan met veel vertrouwen verder met de kinderen. Doordat de jeugdhulpwerker aan ons team is toegevoegd kan zij de kinderen al op jonge leeftijd zien. In ons kindcentrum worden baby’s vanaf 10 weken oud opgevangen in het kinderdagverblijf. Doordat we kinderen onder één dak en één regie opvangen, kunnen we opvallend gedrag of ontwikkelingsachterstanden in een vroeg stadium signaleren. Zo kunnen we zorgen voor een goede overgang van peuters naar groep 1 bijvoorbeeld.

En nog een heel fijn bij-effect: de inzet van jeugd- en gezinscoach van de gemeente is afgeschaald omdat we zelf zoveel oppakken. Dit is positief want bij de gemeente zijn hele lange wachtlijsten, nu worden kinderen eerder gesignaleerd. En nee, dit voelt niet als een belasting voor de teamleden en geeft juist heel veel vertrouwen voor de toekomst!”

 Wat zijn je plannen voor 2023?

“We gaan nog een schooljaar door met deze pilot. Onze ambitie is om de jeugdhulp structureel in te zetten op onze locatie. Nu betalen we deze inzet nog uit de NPO-middelen, maar we overleggen met de gemeente en het samenwerkingsverband over structurele financiering.”