"Kinderen leren het zelf te doen, daar wordt het ontwikkelklimaat beter van"

De tegenvallende onderwijsopbrengsten op Reflector gaven aanleiding tot nader onderzoek naar oorzaak en oplossing. Er ontbrak samenhang, een doorgaande lijn in ons aanbod. Daarnaast was het de wens de leerkrachtvaardigheden te versterken.

Hoe Reflector de onderwijsresultaten aanpakte en verbeterde

De tegenvallende onderwijsopbrengsten op Reflector gaven aanleiding tot nader onderzoek naar oorzaak en oplossing. Er ontbrak samenhang, een doorgaande lijn in ons aanbod. Daarnaast was het de wens de leerkrachtvaardigheden te versterken. Een interview met Marieke Stam-Veldman, naast Brigitte Wisker, directeur op Reflector in Heerhugowaard.

 

Wat heb je gedaan?  

Onder leiding van Audrey Machielsen, onderwijsadviseur zijn we gestart met ‘ambitiegericht werken’ om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De kern van het ambitiegericht werken is meetbare resultaten vergelijken met de ambitie vanuit de schoolweging en te reflecteren op het handelen van de leerkracht. Doelgericht zijn de professionals onder haar leiding aan de slag gegaan, we hebben gewerkt aan wat we belangrijk vinden. Er is veel kennis en expertise aanwezig in het team van Reflector, Audrey vergrootte dit uit op zo’n goede manier en gaf het team het vertrouwen in zichzelf terug. Er is een werkwijze in de schoolontstaan die bewezen werkt. De onderwijsresultaten zijn in korte tijd van ‘roodweer op ‘groen’ gesprongen. En de leerkrachten hebben geleerd te reflecteren op wat ze zelf kunnen beïnvloeden.  

 

Wat merken de kinderen ervan?  

Er wordt gefocust op wat een kind goed kan. Er is oog voor de persoonlijke resultaten en zij hoeven geen taken uit te voeren die ze al beheersen. Kinderen kunnen doorstromen op hun eigen niveau. Middels het aanleerspel voor executieve vaardigheden dat de kinderen in alle groepen krijgt aangeboden, wordt er een gemeenschappelijke taal gesproken door de hele school heen. Kinderen leren het zelf te doen, van jongs af aan en de leerkracht benoemt het waargenomen gedrag op positieve wijze. De kinderen hebben geleerd om te kijken naar het type fout, zodat ze weten wat en hoe ze vervolgens kunnen oefenen.  

 

Waar ben je trots op?  

Het lerende vermogen van het team. Hun enthousiasme om uitdagingen op te pakken, ook al loopt het anders dan verwacht. Hun openheid, de ruimte die er is om feedback te geven en te ontvangen, de kartrekkers die onvermoeibaar doorzetten. De begeleiding van Audrey raakt langzaamaan overbodig en dat is een goed teken. En natuurlijk ben ik ook heel trots op de kinderen, ik geniet van hun betrokkenheid.  

 

Hoe kijk je naar 2023?  

We hebben in 2022 twee trajecten ingezet onder leiding van Audrey: schrijven en rekenen. Daarnaast hebben we de voorgaande trajecten spelling, leren denken en leren en motiverend lezen verdiept. Samen met de kartrekkers en IB-ers gaan we dit voortzetten. Er zijn aspecten in deze trajecten waar we inmiddels iets anders tegenaan kijken, we ontdekken nu welke manier het beste past bij de visie van Reflector. Hier maken we bewuste keuzesin. We borgen wat goed is en kunnen met het geleerde onze koers vervolgen.