"We houden een goed oog op de Oekraïense kinderen, zodat zij zich veilig en gewenst voelen"

Op 24 februari 2022 brak de oorlog uit in de Oekraïne en vluchtten veel inwonersnaar veiliger oorden, waaronder Nederland. In mei hoorden we dat er 200 Oekraïense vluchtelingen werden onderbracht in ‘De Rijper Eilanden’, een hotel- en conferentieoord in de Rijp. De gemeente Alkmaar stelde aan ons de vraag of wij voor de kinderen onderwijs konden organiseren. Dat wilden wij natuurlijk graag doen.

Kinderen van Oekraïnse vluchtelingen stromen in op De Balein in De Rijp

Op 24 februari 2022 brak de oorlog uit in de Oekraïne en vluchtten veel inwonersnaar veiliger oorden, waaronder Nederland. In mei hoorden we dat er 200 Oekraïense vluchtelingen werden onderbracht in ‘De Rijper Eilanden’, een hotel- en conferentieoord in de Rijp. De gemeente Alkmaar stelde aan ons de vraag of wij voor de kinderen onderwijs konden organiseren. Dat wilden wij natuurlijk graag doen.

Tineke Butter, directeur De Balein vertelt: Deze mensen hadden hulp nodig en die hebben wij geboden. Ondanks dat we geennieuwkomersschool zijn, hebben we in heel korte tijd onze organisatie zo aangepast, dat we onderwijs konden bieden aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Gelukkig konden we voor advies terecht bij onze collega’s van De Regenboog, die gespecialiseerd zijn in onderwijs aan nieuwkomers.

We organiseerden een informatiemiddag waarin we met handen en voeten vertelden over het onderwijs in Nederland en het aanbod dat wij hen konden doen. We hadden een informatiegidsje gemaakt met heel praktische informatie over lestijden, pauzes en wat je meeneemt naar school. En na een half uurtje konden ouders hun kinderen inschrijven!

Na de meivakantie startten de kinderen op De Balein. 10 kinderen in de kleuterleeftijd stroomden in de kleutergroep, 28 kinderen in de leeftijd van 6tot 12 jaar kregen les van een Elly Roelofsen, leerkracht van Blosse – zij had als flexpooler al ervaring opgedaan met nieuwkomers op De Regenboog – en een gepensioneerde schooldirecteur uit een naburig dorp, meester Jan Hoekstra.

Inde Uitkomst, het plaatselijke krantje – plaatsten we een oproep voor ondersteunend materiaal en vrijwilligers. De respons op deze oproep was hartverwarmend! Veel vrijwilligers met kennis en kunde op het gebied van taal, sociaal-emotionele ondersteuning, creatieve ondersteuning, ict-vaardighedenetc. boden zich aan en committeerden zich aan de kinderen.

Het bracht ook de nodige uitdagingen met zich mee. De Oekraïners vormden een hechte gemeenschap in het conferentieoord en voelden daardoor niet echt de noodzaak om Nederlands te leren. Toch was de opdracht vanuit het Ministerie helder: leer dekinderen de Nederlandse taal. Veel vluchtelingen waren ervan overtuigd dat zij op korte termijn terug zouden keren naar hun thuisland en veel kinderen volgden online de lessen van hun eigen school. De integratie kwam zo niet echt van de grond. Toch is het met het team en de hele gemeenschap van De Rijp gelukt om de vluchtelingen een veilig en welkom gevoel te geven waardoor zij beetje bij beetje een bestaan hier op konden bouwen.

Ik ben trots hoe we dit op zo’n korte termijn hebben klaargespeeld. De inzet enflexibiliteit van het team was groot. Het vraagt nogal wat om bijna 40 kinderenextra op te vangen in een school van 225 kinderen. De aantallen wisselden ooksteeds, kinderen kwamen en gingen weer. De gastvrijheid waarmee het team eneigenlijk het hele dorp de mensen hebben ontvangen, maakt me heel trots. Het isook goed voor de kinderen uit De Rijp om te ervaren dat het nietvanzelfsprekend is dat je in een veilig land woont en er ’s avonds altijd etenop tafel staat en je elke dag schone kleren kunt aantrekken. In die zin hebbenze veel geleerd van deze situatie.

In het dorp is ook een sponsorloop georganiseerd waarmee 15.000 euro is opgehaald, daar wordt je toch blij van?

Nu we een jaar verder zijn, heeft de gemeente besloten dat de Rijper Eilanden geen opvanglocatie meer is. De gezinnen verhuizen binnenkort naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Zes kinderen blijven in De Rijp, zij stromen in in de reguliere groepen van onze school. We zullen een goed oog houden op deze kinderen, dat zij zich veilig en gewenst voelen. We ondersteunen hen in het leren van de taal en begeleiden de oudste kinderen naar de volgende stap naar het voortgezet onderwijs. En dan zwaaien we ook hen met een goed gevoel uit.