"We kijken erg naar uit naar het moment waarop de eerste kinderen en hun families het nieuwe gebouw binnenlopen en de ‘wauw’ in hun ogen te zien.

In de nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard worden 2.700 woningen gebouwd. In de tweede bouwfase mocht Blosse een school bouwen. Het was natuurlijk meteen duidelijk dat dit ook een kindcentrum moest worden voor waarin een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding kan worden geboden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het kindcentrum is op 1 augustus 2020 van start gegaan in tijdelijke huisvesting en hoopt op 1 augustus 2023 fase 1 van het nieuwe gebouw in gebruik te gaan nemen op de definitieve stek.

Niet alleen opvang en onderwijs onder één regie, maar ook ontwerp en bouw onder één regie

In de nieuwbouwwijk De Draai in Heerhugowaard worden 2.700 woningen gebouwd. In deze wijk is ruimte voor twee scholen. Eén kindcentrum is een aantal jaar geleden al gebouwd, en valt onder een ander schoolbestuur. In de tweede fase mocht Blosse een school bouwen. Het was natuurlijk meteen duidelijk dat dit ook een kindcentrum moest worden voor waarin een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding kan worden geboden voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Het kindcentrum is op 1 augustus 2020 van start gegaan in tijdelijke huisvesting en hoopt op 1 augustus 2023 fase 1 van het nieuwe gebouw in gebruikte gaan nemen op de definitieve stek. Een interview met Duco Stam, één van de directeuren van kindcentrum De Nieuwe Draai.

Voor de aanbesteding van het ontwerp en de bouw hebben we als kernteam van De Nieuwe Draai, zoals we ons kindcentrum hebben genoemd, een presentatie gegeven aan een drietal aanbieders. Op basis van onze visie op kindontwikkeling hebben we ons gebouw gedroomd en een programma van eisen opgesteld.

De Groot Vroomshoop kwam als beste aanbieder uit de bus. En wat heel fijn aan deze aanbieder was, is dat zij ontwerp en uitvoering onder één regie aanbieden. Wat wel uitdagend is geweest in dit proces, is dat de bouw in twee fases moest plaatsvinden. We zijn een groeiend kindcentrum in een groeiende wijk, dus het gebouw moet mee kunnen groeien in onze behoefte aan ruimte. We zien dat we in2024 al ruimtegebrek hebben in domein 0-3 en mogelijk ook in domein 3-6, er zal dan ook eerder gestart worden met het bouwen van de tweede fase, dan vooraf gedacht.

De Groot Vroomshoop heeft onze visie het beste vertaald in een gebouw. We zijn in hun ontwerp niet gevallen voor kleuren en uitstraling – wat er overigens ook prachtig uitzag – maar vooral voor de verbindingslijnen door het gebouw heen. Het is heel mooi om te zien hoe onze doorgaande ontwikkelingslijn letterlijkdoor het hele gebouw heen loopt. Kinderen gaan heel vloeiend van 0 tot 12 jaar door het gebouw heen. Ze kunnen optimaal in onze domeinen, 0-3, 3-6, 6-9, 9-12 werken. De getallen in de domeinen verwijzen naar de leeftijden van de kinderen.

Tijdens onze jaarlijkse tweedaagse zijn we op bezoek geweest in Vroomshoop, waar ons gebouw in de fabriek al gemaakt wordt. Ook in de bouw heeft men te maken met personeelstekorten, het is heel mooi om te zien hoe de bouw minutieus wordt voorbereid en op de werkplaats ‘alleen nog maar ‘in elkaar gezet hoeft te worden, bijvoorbeeld met mensen die anders geschoold zijn en door de goede voorbereiding op de bouwplaats hun bijdrage kunnen leveren.

We zijn vooral ook heel blij met de ondersteuning vanuit ons eigen servicebureau, en dan vooral door Rob Koning. Met zijn ervaring in het begeleiden van dit soort processen kan hij ons heel goed adviseren in de keuzes die we te maken hebben. Zo fijn dat hij dat dan weer vertaalt naar de bouwer en de uitvoeringen planning als een leeuw bewaakt! En eigenlijk verdienen alle collega’s op het servicebureau hier een pluim voor de manier waarop zij met ons meedenken om ons concept in de vaak knellende wet- en regelgeving en systemen proberen te latenwerken.

En dan staat er straks een gebouw dat helemaal ondersteunend is aan de manier waarop wij denken dat kinderen zouden moeten spelen, leren, ontwikkelen. Een gebouw dat goed doordacht is omdat Rob ook heel goed aanvoelt wat er nodig is, aan ondersteuning voor team, maar ook op microniveau doorziet wat de consequentieszijn van onze beslissingen. We zijn geweldig trots dat er straks een mooi, passend, gebruikersvriendelijk, toekomstbestendig gebouw staat. Ik ben ook enorm trots op ons team, dat steeds gevochten heeft voor ons ideaalbeeld. Het bracht de nodige uitdagingen met zich mee om mensen te overtuigen van onze visie en de keuzes die we daarbij moeten maken. En wat werkt het fijn met een bestuur dat deze visie ook omarmt en de gesprekken met de gemeente voert en met ons mee knokt om ons ideaal te realiseren. Fijn dat we het vertrouwen kregen om de goede dingen te doen.

 Eind juli staat de oplevering gepland en in augustus zullen we verhuizen naar onze nieuwe stek. Ik kijk er erg naar uit om de eerste kinderen en hun families naar binnen te zien lopen en de ‘wauw’ in hun ogen te zien. Ik hoop, maar ik ben er eigenlijk wel van overtuigd, dat zij zich ook op de nieuwe stek snel thuis zullen voelen. Het woord ‘thuis’ valt nu al vaak in onze tijdelijke huisvesting. Kinderen voelen zich thuis en hun families ook. Dat gaan we straks weer bereiken, in een mooi duurzaam gebouw."