Vacature: lid voor de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid per 1 juni 2022 ter vervanging van een aftredend lid.

Blosse is een vooruitstrevende organisatie die werkt aan het concreet maken van de kernwaarden vertrouwen, groei, vooruitstrevend, eigenaarschap, gemeenschapszin en duidelijk. Dankzij deze gedeelde kernwaarden ontstaat er saamhorigheid die leidt tot betrokkenheid en trots. De belofte voor kinderen die daarbij hoort is: 'Zijn wie je bent en wilt worden, met voor elk kind een passend aanbod'. Het motto ‘zonder relatie geen prestatie’ hangt niet als bordje boven de deur, maar wordt daadwerkelijk binnen alle geledingen van de organisatie toegepast.

De Raad van Toezicht werkt vanuit waardegedreven toezicht. Deze visie en werkwijze is verwoord in onze besturingsfilosofie. Dit verlangt een proactieve rol en is gericht op interne en externe samenwerking en reflectie. Door een waardegericht toezicht krijgen de relaties naar de omgeving en stakeholders meer betekenis.

De Raad van Toezicht zoekt een nieuw lid per 1 juni 2022 ter vervanging van een aftredend lid.

Ben jij een toezichthouder die beschikt over de volgende competenties?

Algemene competenties

 • Beleidsmatig denkvermogen: heb jij zicht op alle voor Blosse van belang zijnde beleidsvelden;
 • Strategisch denkvermogen: heb jij zicht op voor Blosse relevante ontwikkelingen, zowel intern als extern;
 • Visionair denkvermogen: kun jij afstand nemen van de dagelijkse praktijk en je concentreren op hoofdlijnen en langetermijnbeleid en kun je deze koppelen aan de doelstellingen van Blosse?

Specifieke competenties

We zoeken een nieuw lid die een bijdrage kan leveren op het vakgebied onderwijs. Daarnaast zijn kennis in het juridische vakgebied en/of de zorg zeer welkom.

Overige specifieke competenties

Verder willen wij onze raad graag aanvullen met een toezichthouder die

 • gemotiveerd, betrokken en met gevoel voor humor gezamenlijk op zoek gaat naar en betekenis geeft aan de twinkeling van Blosse;
 • ruime ervaring heeft opgebouwd in een (eind)verantwoordelijke of bestuurlijke functie;
 • beschikt over een actief (regionaal) bestuurlijk netwerk en maatschappelijk actief is;
 • de grondslag en doelstellingen van Blosse onderschrijft;
 • bekend is met de inhoud (issues) van corporate governance en deze onderschrijft;
 • de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband kan uitoefenen;
 • zich op hoofdlijnen een oordeel vormt over de door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en het beleid van de stichting toetst;
 • een attitude heeft om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur;
 • een bindende rol kan spelen binnen de RvT;
 • in staat is om de discussie met elkaar te voeren met respect voor ieders inbreng;
 • proactief is in het professionaliseren van de RvT;
 • vanuit de vertegenwoordiging in een commissie in staat is een professionele werkrelatie met het CvB op te bouwen en te onderhouden;
 • in staat is om als ambassadeur Blosse te vertegenwoordigen.

Overtuigd dat jij degene bent die Blosse in haar ambities ondersteunt?

Reageer dan direct op deze vacature door je motivatie en curriculum vitae te sturen aan bestuurssecretariaat@blosse.nl. De sollicitatietermijn sluit op 30 maart 2022.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 15 en de tweede sollicitatiegesprekken in week 16.

Heb je nog vragen? Kijk op www.blosse.nl voor meer informatie of bel naar 072- 5660200. Vraag naar het bestuurssecretariaat van Blosse, Helen Bot of bel 06-51980614 Johanne Hendriks voorzitter Raad van Toezicht.

Laatste nieuws

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.