Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen

Corona kinderopvang

De veiligheid en gezondheid van je kind (-eren) en onze medewerkers is van grote waarde.

Coronamaatregelen in de kinderopvang

We vragen je dan ook om je verantwoordelijkheid te nemen indien je kind ziekteverschijnselen krijgt: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38°C. Houd je kind(eren) ook thuis als een gezinslid: besmet is met corona, last heeft van moeilijk ademen/benauwdheid en/of koorts heeft boven 38°C.

Neem contact op met de leidinggevende van de locatie en vertel wat er aan de hand is. In het geval dat er in een groep een positief getest iemand is, kind of personeelslid, meldt de leidinggevende dit bij het clusterteam van de GGD. De GGD adviseert of de groep in quarantaine moet gaan of niet.

We hanteren de beslisboom bij neusverkouden kinderen van het RIVM.

Halen/brengen

Oudere kinderen van groep 7 en 8 gaan zelfstandig naar het kindcentrum en naar huis. Jongere kinderen mogen door één ouder/verzorger worden gehaald en gebracht; ouders kunnen niet altijd mee naar binnen. Het is belangrijk dat je bij het brengen en halen zo min mogelijk contactmomenten hebt, denk ook buiten om de 1,5 meter. Houd er rekening mee dat er gespreide begin- en eindtijden voor onderwijs gehanteerd kunnen worden; het kindcentrum informeert je hier verder over.

Testen

Het testen van jouw kind(eren) is aan de ouders/verzorgers. Wij kunnen en willen dit niet verplicht stellen.

Maatwerk

De kindcentra van Blosse liggen verspreid door Noord-Holland. Dit betekent nogmaals dat de invulling van de maatregelen per kindcentrum kunnen verschillen. Je kunt ervan op aan, dat alle maatregelen die we nemen doordacht zijn vanuit de uitgangspunten veilig, verantwoord en uitvoerbaar.

Informatie over specifieke afspraken ontvang je van het kindcentrum.

We begrijpen dat deze coronacrisis een behoorlijke impact heeft op het gezinsleven. We doen ons uiterste best het goede te doen in deze onzekere tijden. Voor wie hier behoefte aan heeft verwijzen we graag naar de website van het Nederlands Jeugd Instituut waar tips worden gegeven hoe met kinderen te praten over het coronavirus.

Hygiënemaatregelen

  • Op de kindcentra nemen wij extra hygiënemaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra schoonmaak van materialen, aanwezigheid van desinfecterende handgel, zeeppompjes en papieren handdoekjes beschikbaar.
  • Wij verzoeken je om het belang van goede hygiëne ook te blijven bespreken met je kind(eren).

Ouders met kinderopvangtoeslag

Door de coronamaatregelen moest de buitenschoolse opvang van 21 december 2021 tot en met 9 januari 2022 voor de derde keer dicht. Ontving je toen kinderopvangtoeslag voor buitenschoolse opvang én heb je je eigen bijdrage doorbetaald? Dan krijg je een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang via de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang (TTKO). Geef wijzigingen in de gegevens voor jouw kinderopvangtoeslag uiterlijk 30 april 2022 aan de Belastingdienst door. Zodat zij jouw tegemoetkoming juist kunnen berekenen.

Voldoe je aan de voorwaarden voor de TTKO? Dan ontvang je automatisch een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kinderopvang. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) maakt deze tegemoetkoming half juni 2022 over naar je rekening.

Tijdens de coronacrisis was de buitenschoolse opvang al twee keer eerder gesloten. Het kan zijn dat u tijdens de 1e en/of de 2e sluitingsperiode te weinig tegemoetkoming hebt gekregen. Als dat zo is, dan ontvangt u in juli 2022 automatisch een aanvullende tegemoetkoming van de SVB.

Zodra de precieze betaaldatums bekend zijn, leest u dit op de website van SVB.

Houd uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen actueel

Is uw persoonlijke situatie voor de jaren 2021 en 2022 gewijzigd, en heeft dit gevolgen voor uw kinderopvangtoeslag? Geef uw wijzigingen dan door via Mijn Toeslagen. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 april 2022.

Het is belangrijk dat je wijzigingen op tijd doorgeeft. Want de Belastingsdienst berekent de tegemoetkomingen op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bij hen bekend zijn.

Lees meer over de tegemoetkomingsregeling in de Kamerbrief van 25 februari 2022.

Zodra de precieze betaaldata bekend zijn, lees je dit op de website van de SVB.

Houd je gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen actueel

Is je persoonlijke of kinderopvangsituatie voor de jaren 2021 en 2022 gewijzigd? Geef dan je wijzigingen zo snel mogelijk maar uiterlijk 30 april 2022 door via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

Dit is belangrijk want de tegemoetkomingen worden door de Belastingdienst/Toeslagenberekend op basis van de kinderopvangtoeslaggegevens die op 1 mei 2022 bekend zijn en die gaan over de sluitingsperiode. Dus zorg er voordat je je wijzigingen uiterlijk 30 april 2022 doorgeeft!

Ouders zonder kinderopvangtoeslag

Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse opvang en de eigen bijdrage doorbetaald en betaal je de rekening zelf? Dan val je onder de Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang zonder overheidsvergoeding(TTKZO).
Je kan bij de SVB een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming. Zodra de precieze datum om de aanvraag in te dienen bekend is, lees je dit op de website van de SVB.

Ouders die gebruik maken van een gemeentelijke tegemoetkoming

Heb je gedurende de derde sluitingsperiode gebruik gemaakt van de buitenschoolse ende eigen bijdrage doorbetaald en ontvang je een tegemoetkoming via de gemeente of betaal je de rekening zelf? Dan kun je voor de tegemoetkoming terecht bij je gemeente.

No items found.
Betrouwbare links

Blosse volgt de richtlijnen van het RIVM op.

Veelgestelde vragen

No items found.
Alle vragen

Nieuwsoverzicht Corona

Meer protocollen

Lees hier hoe Blosse opvang en onderwijs hebben georganiseerd.

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.