Inspectie van het Onderwijs brengt bezoek aan Blosse

Over de welkome feedback van de onderwijsinspectie en onze kritische blik op het systeem en de wijze van beoordeling.

In 2023 heeft de Inspectie van het Onderwijs bestuurstoezicht gehouden bij Blosse in een kwaliteitsonderzoek. Op de onderdelen ‘visie, ambitie en doelen’ en ‘evaluatie, verantwoording en dialoog’ scoorden we een voldoende en op het onderdeel ‘uitvoering en kwaliteitscultuur’ kregen we een onvoldoende. In de podcast ‘Hoera, een onvoldoende?! Over de welkome feedback van de onderwijsinspectie en onze kritische blik op het systeem en de wijze van beoordeling vertellen Blosse bestuurders Remco Prast en Jeanette de Jong hoe zij tegen deze beoordeling aankijken en wat dit met hen doet. “Hoera, we kunnen het er nu over hebben”. Of lees de schriftelijke duiding hieronder. 

Vierjaarlijks onderzoek Inspectie van het Onderwijs

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de inspectie van onderwijs ieder schoolbestuur in Nederland. In het voorjaar van 2023 heeft dit onderzoek plaatsgevonden bij Blosse. De inspecteurs hebben bij Blosse Onderwijs onderzocht of de sturing door het bestuur op de kwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is, of er sprake is van deugdelijk financieel beheer en hoe dit bijdraagt aan de kernfuncties van het onderwijs.

Oordeel inspectie

De inspectie gaf een voldoende beoordeling op de visie, ambitie en doelen van Blosse en een voldoende op de wijze waarop Blosse evalueert, verantwoordt en communiceert. Tevens constateerden zij een deugdelijk financieel beheer. De wijze waarop Blosse stuurt op kwaliteit, waardeerde de inspectie met een onvoldoende volgens het normenkader van de inspectie. Als een schoolbestuur op één van de vier onderdelen een onvoldoende scoort, is het eindoordeel van de inspectie onvoldoende. Hiermee is dus ook voor Blosse het eindoordeel van de inspectie: onvoldoende.

Visie en reflectie Blosse

Een onvoldoende is natuurlijk een oordeel dat je niet graag krijgt. Zonder luchtig te willen doen over het eindoordeel van de inspectie, willen we het eindoordeel graag in perspectief plaatsen. Daartoe hebben we deze tekst opgesteld en ook de podcast opgenomen. We nodigen je van harte uit om verder te lezen en te luisteren.

Bij Blosse werken we vanuit vertrouwen en eigenaarschap. Volgens onze gesprekkencyclus bezoeken we de scholen met regelmaat en monitoren we als bestuur de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van de kinderen en hun begeleidende professionals. Onze interne toezichthouders, de Raad van Toezicht en Blosseraad, volgen dit proces ook.  

Als Blosse verantwoorden we ons graag over ons onderwijs en opvang. Met elkaar in gesprek gaan over kindontwikkeling helpt om onze kerntaak nog helderder en scherper te krijgen. Kritische feedback is noodzakelijk voor ons als lerende organisatie die het leren en ontwikkelen voor kinderen als basis heeft. En bij kindontwikkeling denken wij niet alleen aan de basisvaardigheden als rekenen, taal en lezen, maar ook aan de pijlers van Biesta, die naast kwalificatie vooral ook socialisatie en personificatie tot ontwikkeling wil laten komen bij kinderen. Daar zetten wij ons voor in bij Blosse.  

De inspecteurs gaven ons tijdens het bezoek de gelegenheid om onze verantwoording op onze eigen manier te presenteren. In het goede gesprek werd (het bestuur van) Blosse geroemd om de transparantie, het eerlijke beeld en eenduidige verhaal binnen de hele organisatie.  

In de kern oordeelt de inspectie dat het bestuur zaken meer in de gaten moet houden, concretere, meetbare doelen moet stellen met betrekking tot de kwalificatie (basisvaardigheden) en tijdig moet ingrijpen als hieraan niet wordt voldaan. Dit oordeel geven zij vanuit de gedachte dat dit leidt tot beter onderwijs en meer ontwikkeling bij kinderen. Goed onderwijs is van groot belang voor kinderen en de maatschappij van de toekomst.  

Over dat laatste zijn we het eens. Kinderen verdienen de beste ontwikkelplek. Wij hebben de opdracht om daarom het beste te doen van wat we in ons hebben voor de kinderen en hen te inspireren om tot brede ontwikkeling te komen. Over de wijze hoe je hiertoe komt verschillen we van mening met de inspectie. Directer sturen, meten en concrete doelen neerleggen als bestuur remt ons inziens de professionele regie die we verwachten van de directeuren en leerkrachten. Wij leggen die verantwoordelijkheid op de locatie. Bij de leerkrachten zelf. Wij geloven dat dit resulteert in een duurzaam goed onderwijsproces en resultaat, waarin er sprake is van intrinsieke motivatie, in plaats van extern opgelegde doelen. Korte termijn oplossingen en 'teaching to the test’ zijn zaken die we liever vermijden.

Op 26 van de 28 onderwijslocaties van Blosse wordt ons onderwijs als voldoende beoordeeld door de inspectie. Op twee locaties behoeft dit extra aandacht. En dat is er ook. Hier zorgen we met de ondersteuning van de afdeling Kwaliteit op het servicebureau voor verbetering en aanscherping van de onderwijskwaliteit en de borging daarvan.

Vervolg

De genoemde ontwikkelpunten die de inspectie heeft aangegeven in het rapport, zijn voor ons geen verrassing. We werken in een continu proces aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie daarvan.  

We nemen de ontvangen feedback, adviezen en oordelen van de inspectie ter harte. Met onze leidende principes en onze besturingsfilosofie blijven we inzetten op verbetering van ons onderwijs. We zijn immers ambitieus en innovatief. Het inspectiebezoek bevestigt wat goed gaat maar ook dat we nog werk te doen hebben. Wij gaan verder op de weg die we zijn ingeslagen en spannen ons in om de benoemde ontwikkelpunten duurzaam realiseren. In de maand januari brengt de inspectie weer een bezoek aan Blosse en spreken we over onze verbeteropdracht.

Daarnaast blijven wij ons ook inzetten voor verandering in van de wijze van inspectie passend bij een organisatie als Blosse en de wereld waarin we nu leven.

Zullen we hierover praten?

We hechten aan open en transparante communicatie. We hebben deze informatie gedeeld met de mr/kindcentrumraad van de locaties. Het zou mooi zijn als dit onderwerp van gesprek is in de vergadering van de medezeggenschap met de directie. Ouders zijn immers een onmisbare schakel in de kwaliteit van onze dienstverlening en de ontwikkelingen voor onze gezamenlijke toekomst.

Beluister ook onze podcast: Hoera, een onvoldoende?! Over de welkome feedback van de onderwijsinspectie en onze kritische blik op het systeem en de wijze van beoordeling

 

Remco Prast en Jeanette de Jong

College van Bestuur Blosse

No items found.

Laatste nieuws

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.