Waarom is het zo belangrijk voor peuters om samen te spelen?

Peuteropvang draagt bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen

De peuteropvang (vroeger noemden we het peuterspeelzaal) is een professionele aanvulling op de opvoeding thuis en heeft als functie het kind optimale ontwikkelingskansen te bieden. De aanvulling bestaat vooral uit het aanbieden van een veilige omgeving waar het kind de ruimte heeft om te spelen, waar het leeftijdsgenootjes ontmoet en waar het kennis kan maken met een breed scala aan speel- en ontwikkelingsmaterialen. Er wordt de mogelijkheid geboden een heleboel ervaringen op te doen, die anders zijn dan in de thuissituatie. Spelen en leren gaan hand in hand, spelenderwijs op weg naar groep 1!

Voor wie is de peuteropvang bestemd?

De peuteropvang is bestemd voor kinderen van twee tot vier jaar. Onder bepaalde omstandigheden zijn ook kinderen met een geestelijke en/of lichamelijke handicap welkom. Wanneer het kind vier jaar wordt kan het soepel doorstromen naar groep 1 in het kindcentrum.

Leren samen spelen

Door het intensieve contact met leeftijdsgenootjes krijgt de sociale ontwikkeling van het kind een impuls. Een peuter die aanvankelijk alleen bezig is met het eigen spel, zal langzamerhand het spel van anderen imiteren en mee gaan spelen. De pedagogisch medewerkers helpen hierbij. Je peuter leert rekening houden met andere kinderen. Dit is belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer je peuter een rondje op een driewieler wil rijden en alle driewielers zijn bezet, dan moet hij/zij daarvoor een oplossing vinden. Thuis kan een peuter zelf over zijn speelgoed beschikken maar op de peuteropvang moet een kind keuzes maken. Het kind bepaalt zijn/haar plaats in het grote geheel en leert er zijn kwaliteiten en zwakheden ontdekken en er mee om te gaan.

Vertrouwen ontwikkelen in andere mensen

Peuters hebben vaak kleine aanvaringen, omdat ze nog niet sociaal vaardig zijn. Hiervan leren de peuters veel. De taak van de pedagogisch medewerkers is hen hierin te begeleiden. De peuter leert vertrouwen te hebben in andere mensen en leert om te gaan met vreugde en verdriet zonder dat de ouders aanwezig zijn. Het kind leert getroost te worden door de pedagogisch medewerkers, maar ook door andere kinderen. De peuter wordt geleidelijk geoefend in zelfstandigheid. Het moet zich van de ouder losmaken en tegelijkertijd zelfvertrouwen en vertrouwen krijgen in de pedagogisch medewerker, die tijdelijk de zorg overneemt. De peuteropvang is hierin voor het kind een verlengstuk van thuis. De medewerkers proberen steeds voor een gezellige, ontspannen sfeer te zorgen. Het kind mag naar eigen keuze spelletjes spelen met als doel spelenderwijs en met plezier te groeien in alle aspecten van de ontwikkeling. Zo groeit het kind naar de volgende fase toe.

Bevorderen van de taalontwikkeling

De taalontwikkeling is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de peuter. De leeftijd van nul tot vier jaar is de gevoeligste periode hiervoor. Op de peuteropvang wordt de taalontwikkeling gestimuleerd door alles wat wordt gedaan te benoemen. Er wordt voorgelezen, er worden versjes opgezegd, liedjes gezongen, gesprekjes gevoerd en opdrachtjes gegeven. Ook ondersteunen we onze gesproken taal zo veel mogelijk door middel van gebaren. Op veel van onze locaties maken we gebruik van het taalontwikkelings-programma Uk & Puk. Blosse heeft een aantal VE locaties, een gewone peuteropvang met extra aandacht voor taalontwikkeling.

Stimuleren motorische ontwikkeling

Spelen is voor peuters een goede manier om hun motoriek te ontwikkelen. Op de peuteropvang wordt hen die kans bij uitstek gegeven. Buiten (en bij slecht weer binnen) wordt vooral de grove motoriek (grove bewegingen) gestimuleerd, bijvoorbeeld met rennen, gooien met een bal, springen, steppen, fietsen enzovoorts. Binnen wordt de fijne motoriek gestimuleerd, bijvoorbeeld door te kleuren, plakken of kralen te rijgen.

Prikkelen tot creativiteit

De peuteropvang is een stimulerende speelomgeving. Er is een zandbak, een waterbak, een poppenhoek, een bouwhoek en speelgoed waarmee het kind kan fantaseren en samen spelen. Het kind moet ook lekker kunnen experimenteren met verf, klei, plakmateriaal en tekenspullen. Het gaat daarbij niet om het prachtige resultaat, maar om de eigen activiteit van het kind.

Stimuleren verstandelijke ontwikkeling

Door het spelen wat peuters dag in dag uit doen, nemen ze onbewust allerlei kennis op. Door het steeds weer herhalen van het spel ontwikkelen ze zich verder en dienen zich nieuwe fasen aan. De pedagogisch medewerkers volgen dit proces en bieden op het juiste moment de materialen aan die weer een nieuwe uitdaging voor het kind zijn.

Contact met de ouders/verzorgers

Een goed contact met ouders is in de begeleiding van peuters erg belangrijk. Tijdens een informatief gesprek vragen de medewerkers veel over het kind aan de ouders. Bij het brengen en halen wordt informatie over en weer uitgewisseld. Veranderingen in het gezin of de omgeving van de peuter kunnen een enorme invloed hebben op het gedrag. Communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerker is erg belangrijk aangezien peuters zelf nog niet in staat zijn dit soort zaken aan te geven.

De Blosse peuteropvang is gevestigd in Blosse kindcentra. Dit maakt dat we kunnen zorgen voor een soepele overgang van de peuteropvang naar groep 1 voor jouw kind. Vaak hebben de peuters al gespeeld bij de kleuters in groep 1, waar de nieuwe juffen al bekend zijn. Zo is de overstap een stuk minder eng voor je kind!

Gun jouw kind ook een goede basis! Kijk voor meer informatie en opgave op deze website. Ook ben je natuurlijk van harte welkom om een keertje op de groep te komen kijken.

No items found.

Laatste nieuws

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.