Fase 2 nieuwbouw De Nieuwe Draai van start

Fase 2 start begin april

De Draai ontwikkelt zich snel. Ook het kindcentrum De Nieuwe Draai groeit en bloeit. Het groeiend aantal kinderen in de wijk en de pedagogische visie van het kindcentrum maakt dat het huidige gebouw veel eerder dan gepland vol raakt. Uitbreiding is, ondanks dat het gebouw fase 1 net is opgeleverd, noodzakelijk. Met dit nieuwsbericht informeren wij over de uitbreiding.

 

Stand van zaken

Uitbreiding van het kindcentrum is altijd onderdeel van de plannen geweest. Reeds in de ontwerpen van het huidige gebouw is deze uitbreiding mee ontworpen. Door de genoemde groei en populariteit van het kindcentrum komt de uitbreiding wel veel eerder dan wij hadden voorzien. Achteraf bezien hadden we direct ook de uitbreiding moeten realiseren. Maar dat is voortschrijdend inzicht.

Kort na de zomer zijn Blosse, de locatieleiding, de gemeente en aannemer De GrootVroomshoop begonnen met de voorbereidingen voor de uitbreiding. Deze heeft een omvang van circa 900 m2. Op het grasveld naast het kindcentrum wordt de bestaande bouw over twee lagen uitgebreid.

 

Onderstaand enkele afbeeldingen van het gebouw inclusief uitbreiding ter indicatie.

We hebben het ontwerp verder uitgewerkt en en maken de uitbreiding met dezelfde materialen als we al hebben toegepast in fase 1. Dat geldt ook voor de eisen qua klimaat, kleuren en dergelijke. Hierdoor voelt na uitbreiding het gebouw nog steeds als één gebouw aan. Onderdeel van de voorbereiding is ook de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning).

De voorbereidingen worden nu afgerond. Volgens de huidige planning starten we op 2april met de uitvoering. Bij de bouw van fase 1 is het heiwerk voor fase 2 al gedaan en daarmee blijft de overlast voor de omgeving en het kindcentrum beperkt.

 

Planning

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

 

Activiteit                                              Geplande start             Geplande einddatum

Inrichten van het werkterrein               02-04-2024                 05-04-2024

Demontage delen van de gevel           08-04-2024                 24-04-2024

Grondwerk                                          29-04-2024                 06-05-2024

Aanbrengen fundatiebalken                13-05-2024                 17-05-2024

Opbouw casco                                    21-05-2024                 14-06-2024

Gevelafwerking                                   01-04-2024                 19-07-2024

Ruwbouw binnen                                29-03-2024                 25-06-2024

Installaties                                           17-05-2024                 06-09-2024

Afbouw binnen                                    19-07-2024                 24-10-2024

Terreinafwerking                                 03-06-2024                 12-07-2024

Oplevering                                          25-10-2024                 25-10-2024

 

Bovenstaande mijlpalen zijn de huidige uitgangspunten. Wij en de aannemer doen ons uiterste best deze planning te volgen. We zijn daarbij mede afhankelijk van het verkrijgen van de vergunning, de weersomstandigheden en andere onvoorziene zaken. We kunnen dus niet met zekerheid zeggen dat exact op bovenstaande data de werkzaamheden starten of gereed zijn.

 

Verkeersmaatregelen

In overleg met de gemeente zijn tijdelijke verkeersmaatregelen afgesproken. Met deze tijdelijke maatregelen, die tot doel hebben om het bouwverkeer en de verkeersstromen op en rond de bouwlocatie zoveel mogelijk te scheiden, wordt een zo veilig mogelijke situatie gecreëerd.

Deze maatregelen zijn:

-      het afsluiten van de parkeerplaats naast het kindcentrum aangezien die ruimte nodig is voor bouwterrein per 3 april 2024 en

-      het op twee momenten afzetten van de Merelweg tussen de kruising met de Koolmeesstraat en de Pimpelmeesstraat (vooralsnog 13 tot en met 14 mei en 20 mei tot en met 14 juni) omdat er dan een hijskraan op de weg staat. Wanneer de data definitief zijn, informeert de aannemer u hierover. Dan wordt de weg met borden afgezet.

De route van het bouwverkeer van en naar de bouwplaats ziet u in de volgende afbeelding.

Veilig bouwen kunnen we niet alleen. Daar hebben we ook u en andere verkeersdeelnemers voor nodig. We willen u dan ook vragen extra alert te zijn wanneer u in de buurt van de bouwplaats bent of gebruik maakt van de aangegeven routes.

route bouwverkeer De Nieuwe Draai fase 2

Impact op onderwijs en opvang

De uitbreiding vindt plaats terwijl opvang en onderwijs in het kindcentrum gewoon doorgaan. We hebben met de locatieleiding en aannemer goede afspraken gemaakt. Zowel op het gebied van veiligheid als op het gebied van het beperken van overlast. Geheel zonder impact zal de uitbreiding niet zijn maar we hebben goede afspraken gemaakt om veiligheid te borgen en overlast te beperken. Dit betekent ook dat sommige ruimten in het kindcentrum tijdelijk (dus voor een bepaalde periode) niet in gebruik mogen zijn. Ook  de locatieleiding heeft haar plan klaar om de impact op onderwijs en opvang waar mogelijk te beperken.

 

Overlast omgeving

Wij realiseren ons dat bouwen overlast kan veroorzaken. Wij hebben maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk te beperken.

De aannemer zal de regels/voorwaarden omtrent bouwhinder volgen en zal de overlast voor omwonenden verder proberen te beperken door zoveel mogelijk te kiezen voor apparatuur en/of methoden waarbij geen of minimaal stof en/of geluid vrijkomt. Zo zijn veel elementen geprefabriceerd in de fabriek, waardoor de overlast op de bouwplaats zelf beperkt zal blijven en in korte tijd gebouwd wordt. Materialen en bouwverkeer worden binnen de hekken gestald.

Ook het gebruik van de parkeerplaats als bouwterrein en het tweemaal afzetten van de Merelweg heeft impact op de omgeving, buurt, ouders en personeel. Uit meerdere opties zijn de nu gekozen maatregelen voorgesteld. Andere opties hadden grotere impact op de omgeving of zijn niet uitvoerbaar.

 

Werktijden en aanspreekpunt op de bouwplaats

De werkzaamheden worden in principe op werkdagen tussen 6.30 uur en 19.00 uur uitgevoerd. Om de overlast voor het kindcentrum te beperken wordt er in de schoolvakantie doorgewerkt en zal de aannemer flexibel moeten zijn, ook in zijn werktijden.

Het aanspreekpunt op de bouwplaats is Martin Stapelberg, uitvoerder bij de Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. Vanaf 2 april 2024 zal hij dagelijks (ma-do) op de bouwplaats aanwezig zijn.

Heeft u projectspecifieke vragen, opmerkingen of suggesties tijdens de uitvoering? Geef deze dan door aan het projectteam van de aannemer via denieuwedraai@degrootvroomshoop.nl.Het projectteam zal uw e-mail dan verder in behandeling nemen. 

Bij calamiteiten kan buiten werktijden het centrale telefoonnummer 0546-666333 van de aannemer worden gebeld.

 

Tot slot

Wij realiseren ons dat we met de uitbreidingsplannen, zeker nu het bestaande gebouw net af is, het nodige van u en de kinderen in het kindcentrum vragen. We rekenen op uw begrip en medewerking. Gelet op de bouw van vorig voorjaar hebben wij er alle vertrouwen in dat ook de uitbreiding er in een soepel proces gaat komen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens Blosse Opvang en Onderwijs

Rob Koning

Coördinator Projecten en Ontwikkeling

 

Namens Gemeente Dijk en Waard

Jeffrey Onderwater

Projectleider gebiedsontwikkeling

 

Namens De Groot Vroomshoop

Einhard ten Hove

Projectleider aannemer

No items found.

Laatste nieuws

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.