Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen
Basisonderwijs

Basisonderwijs

We creëren op al onze kindcentra een omgeving voor kinderen waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen

Ons onderwijs

We creëren op al onze kindcentra een omgeving voor kinderen waar zij zich vanaf hun vroege jeugd optimaal kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen. We denken niet vanuit voorzieningen, maar vanuit de behoeften van het kind en de ouders. Elk kind heeft recht op een liefdevolle, uitdagende en professionele speel- en leeromgeving. Daarbij werken we aan een brede ontwikkeling van kinderen, we zetten in op talentontwikkeling en we komen in ons aanbod en aanpak tegemoet aan verschillen tussen kinderen. We vinden dat hiervoor een diversiteit aan competenties en expertise van professionals nodig is die werken vanuit een visie en streven naar maximale pedagogische kwaliteit, medewerkers die complementair zijn en waar alle kinderen van profiteren.

Onze stip op de horizon

We zien de ontwikkeling van kindcentra op onze locaties dan ook als een ‘stip aan de horizon’: zo zouden wij in de toekomst graag kinderen willen opvoeden, stimuleren in hun ontwikkeling en onderwijzen.

Kenmerken van kindcentra zijn:

  1. Één pedagogische visie en plan.
  2. Eén multidisciplinair team.
  3. Eén directeur of leidinggevende voor de gehele locatie. Eventueel kan de aansturing ook door een duo worden uitgevoerd.
  4. De onderdelen van het kindcentra zijn zo veel mogelijk geclusterd op één plek.
  5. De kindcentra zijn onder één bestuur ondergebracht.
  6. Er wordt gewerkt vanuit één financieel kader.
  7. Er wordt gewerkt vanuit één personeelsbeleid.
  8. Ruime dagarrangementen en dagroosters (7.30-18.30 uur).

Kenmerk van  onze manier van werken is dat wij als organisatie lef tonen, we durven een nieuwe weg in te slaan vanuit onze gezamenlijke focus op het kind. De centrale waarden die ons richting geven in ons samenwerkingsproces zijn groei, vertrouwen, gemeenschapszin, eigenaarschap, vooruitstrevend en duidelijk zijn. De bestuurlijke organisatie en het servicebureau hebben als doel om de locaties maximaal te ondersteunen in de ontwikkeling van het kindcentrum.

We zijn er van overtuigd dat we onze kindcentra het best kunnen vormgeven door ook op bestuurlijk  één geheel te vormen. Hierdoor kunnen we zorgdragen voor één koers, duurzaamheid en borging van kindcentra. Dit met als doel de focus op maximale ontwikkelingskansen voor het kind.

We bieden onze locaties kaders bij de ontwikkeling van hun kindcentrum, maar daarnaast bieden we de locaties ook zoveel mogelijk autonomie. Dit betekent dat we hen in de eigen wijk de ruimte geven om in hun eigen specifieke omstandigheden de juiste keuzes te maken en zich te profileren.

We faciliteren onze locaties bij de innovatie en het veranderingsproces.

Basisonderwijs

is beschikbaar op de volgende locatie(s):

Praktische info

Lees hier hoe Blosse opvang en onderwijs hebben georganiseerd.

Protocollen

No items found.

Veelgestelde vragen

Waarom vraagt Blosse om mijn BSN nummer als ik mijn kind wil inschrijven?

Wettelijke basis

Kinderopvangvoorzieningen als Blosse Opvang moeten op verzoek kosteloos informatie verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen op basis van artikel 38 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) en artikel 1a van het uitvoeringsbesluit Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen. In artikel 1b van het uitvoeringsbesluit is ook opgenomen dat het burgerservicenummer (BSN) toegevoegd moet worden aan de gegevensaanlevering. De vraag van de Belastingdienst om de werkelijk betaalde bedragen aan te leveren, is gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State (zaaknummer: 201010918/1/H2, van 22 juni 2011).

Verstrekken van het BSN

In de wet is opgenomen dat nadere regels vastgesteld kunnen worden over het vermelden van het BSN. Deze nadere regels zijn vastgesteld in artikel 1b van het uitvoeringsbesluit. Hierin staat dat het verstrekken van gegevens aan de Belastingdienst plaatsvindt onder vermelding van het BSN. Volgens artikel 38 moeten degenen op wie de gegevens betrekking hebben (ouders) het BSN moeten verstrekken aan het kindcentrum. Daarnaast is vastgelegd dat het BSN van degene op wie de gegevens betrekking hebben, moet zijn vermeld. Het gaat hierbij dan om gegevens over het kind, de ouder(s)/verzorgers. Met andere woorden: het opvragen van een BSN gebeurt op basis van een verplichting die Blosse heeft aan de Belastingdienst en de verplichting van de ouders/verzorgers om het BSN te verstrekken aan de kinderopvangorganisatie. Bij het niet overleggen van het BSN van de ouders/verzorgers en kind, loop je het risico om het recht op kinderopvangtoeslag te verliezen.

Waarom vraagt Blosse om mijn BSN nummer als ik mijn kind wil inschrijven?

Kinderopvangvoorzieningen als Blosse Opvang moeten op verzoek kosteloos informatie verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen op basis van artikel 38 van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) en artikel 1a van het uitvoeringsbesluit Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen.
Wat is een continurooster?

Wat is een continurooster?

Op scholen met een continurooster blijven alle kinderen tijdens de middagpauze op school. De school is op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Met een continurooster zijn de middagpauze en schooldagen korter dan met een traditioneel schoolrooster.

Continurooster

Op scholen met een continurooster lunchen alle leerlingen tijdens de middagpauze op school. Meestal eten leerlingen in hun eigen klas met de leerkracht, soms wordt hier iemand voor ingehuurd. De middagpauze is korter dan bij het traditionele schoolrooster, waarbij kinderen vaak tussen de middag naar huis gaan om te eten.

Sommige scholen roosteren de kinderen woensdag- en/of vrijdagmiddag vrij. Maar er zijn ook basisscholen die een rooster hebben met vijf gelijke dagen.

Omdat de middagpauze deel uitmaakt van de onderwijstijd, is de school verantwoordelijk voor het toezicht. Tijdens de lunch is dit meestal de eigen leerkracht. En tijdens het buitenspelen houden leerkrachten vaak in wisseldiensten toezicht. Maar soms zetten scholen ook ouders in voor de pleinwacht of huren zij personeel in.

Wat is een continurooster?

Wat is een continurooster?
Wat mogen we verwachten van thuisonderwijs?

Als de hele groep in quarantaine is, wordt er onderwijs op afstand geboden zoals we dat kennen uit de lockdown. Op het moment dat (een deel van) de kinderen weer naar school gaat, is er voor de kinderen die nog in quarantaine zitten een werkpakket voor thuis (geen onderwijs op afstand meer). Het is voor de leerkracht organisatorisch niet haalbaar om op dat moment zowel onderwijs op afstand te geven als de kinderen in de klas les te geven.

De communicatie hierover vindt plaats via het kindcentrum.

Let op: de ontwikkelingen gaan snel. Laatste bewerking van deze antwoorden is van 18 februari 2021.

Wat mogen we verwachten van thuisonderwijs?

Als de hele groep in quarantaine is, wordt er onderwijs op afstand geboden zoals we dat kennen uit de lockdown.

Agendapunten

No items found.

Alle opvang en onderwijsvormen

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.