Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen
Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

Ouders en professionals in het kindcentrum zijn partners als het gaat om de begeleiding van de kinderen.

Ouderparticipatie

Ouders en professionals in het kindcentrum zijn partners als het gaat om de begeleiding van de kinderen. We trekken samen op in de opvoeding van de kinderen. Blosse hecht grote waarde aan de betrokkenheid van de ouders/verzorgers op het reilen en zeilen in het kindcentrum.

De oudervereniging op onderwijslocaties

Elk kindcentrum heeft een oudervereniging. Met het aanmelden van je kind op de basisschool word je automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging stelt zich ten taak het onderwijs voor zowel leerling als leerkracht zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het bestuur van de vereniging (de ouderraad) probeert dit te realiseren in goed overleg met het team en de directie. Wij denken hierbij aan activiteiten als Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd en schoolreisje. Ook jij als ouder kan over deze activiteiten meedenken en meebeslissen tijdens de openbare jaarvergaderingen.

De ouderbijdrage

Het is op school gebruikelijk dat ouders jaarlijks een vrijwillige bijdrage betalen aan de oudervereniging. Deze bijdrage wordt gevraagd om activiteiten te kunnen bekostigen die buiten het normale lesprogramma vallen. Wij denken hierbij aan kosten voor:

  • feestelijke activiteiten als Sinterklaas en kerstfeest
  • schoolreisje
  • activiteiten als museumbezoek/thema-avond/scholierenwedstrijden
  • culturele zaken
  • kamp groep 8.

De ouderbijdrage wordt in de algemene ledenvergadering van de oudervereniging vastgesteld en heeft - wettelijk - een vrijwillig karakter.

De oudercommissie op opvanglocaties

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van kinderen en ouders van de opvanglocatie. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de manager kinderopvang van het kindcentrum. De oudercommissie heeft het recht om advies uit te brengen over bepaalde onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen of wijzigen van het pedagogisch werkplan van de locatie, of aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de locatie. Verder staat de oudercommissie paraat bij het organiseren van het zomerfeest en andere activiteiten (bijv. rond Sinterklaas, Kerst en eventuele thema-avonden). Ook wordt op – sommige locaties – een nieuwskrant verzorgd door de oudercommissie, in samenwerking met de pedagogisch medewerkers.

De Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad, ook wel CCR genoemd, bestaat uit vertegenwoordigers uit de oudercommissies van alle opvanglocaties van Blosse opvang. Zij behartigen de gezamenlijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau en adviseren het College van Bestuur. Denk hierbij aan: prijswijzigingen, pedagogisch beleid, kwaliteitsbeleid, voedingsbeleid en de klachtenregeling.

Lees meer

De Gemeenschappelijke Medeggenschapsraad

De GMR toetst beleid aan de hand van wet- en regelgeving en denkt constructief mee bij de ontwikkeling en de beoordeling van beleid. Indien nodig komen we zelf met ideeën door middel van gevraagd en ongevraagd advies. De GMR van Blosse onderwijs vindt het belangrijk om samen met de cliëntenraad (CCR) en de ondernemingsraad (OR) van Blosse opvang medezeggenschap op bestuursniveau te ontwikkelen. Daarnaast wil de GMR de medezeggenschap op de verschillende Blosse kindcentra bevorderen.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Niets gekoppeld
Niets gekoppeld

Schoolvakanties

Sluitingsdagen

No items found.
Hoe werkt het bij Blosse?

Lees alles over onze dienstverlening

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.