Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen
Kinderopvang

Kinderopvang

Ben je op zoek naar goede kinderopvang? Blosse biedt kinderopvang waarbij we de kinderen het beste uit zichzelf laten halen.

Opvang en onderwijs van baby tot brugklasser

In onze kindcentra spelen, ontdekken en groeien wij samen met je kind van 0 tot 12 jaar. De eerste prille fase van de ontwikkeling staat in het teken van geborgenheid en veiligheid. Langzamerhand leert je kind de wereld om zich heen kennen en ontdekken. Wij begeleiden, stimuleren en koesteren.
Onze kinderopvang heeft een vaste dagindeling, omdat dit de kinderen houvast en structuur geeft. De kinderen voelen zich hierdoor veilig en op hun gemak. Ook zijn er rituelen zodat de kinderen weten wat we gaan doen. Deze structuur en regelmaat geeft kinderen voorspelbaarheid en rust.
We werken met een vaste groepsindeling; op de kinderopvang heet dit de ’stamgroep’. Kinderen hebben een eigen stamgroep waarin ze zoveel mogelijk dezelfde kinderen zien. Een stamgroep biedt emotionele veiligheid. Op de stamgroepen werkt een vast team van medewerkers. De kinderen weten dus wie ze kunnen verwachten op de groep.
Voor jou en je kind betekent de stap naar de kinderopvang wennen aan een nieuwe situatie. Voor kleine kinderen is het vaak de eerste stap buiten de vertrouwde wereld van ouders/verzorgers en familie. We vinden het daarom belangrijk dat de wenperiode een soepele overgang kan zijn van thuis naar de opvang. We nemen daarvoor de tijd en ieder kind kan in zijn/haar eigen tempo en naar eigen behoefte wennen.


Kinderopvang

is beschikbaar op de volgende locatie(s):

Praktische info

Lees hier hoe Blosse opvang en onderwijs hebben georganiseerd.

Protocollen

Veelgestelde vragen

Doet Blosse mee aan de dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag?

Blosse deelt kinderopvanggegevens (zoals het aantal opvanguren) met de Belastingdienst/Toeslagen (BD/T). Door dit op maandbasis te doen, kan de BD/T veel sneller signaleren of er gegevens mogelijkerwijs afwijken en ouders eerder een signaal geven. Hiermee kunnen terugvordering en nabetalingen worden voorkomen. Daarnaast worden ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen zelf hun opvanggegevensregelmatig te controleren en navraag te doen bij hun kinderopvangorganisatie of deze hun gegevens maandelijks deelt met de BD/T. Dit noemen we de dubbelcheck. De maandelijkse gegevensaanlevering is onderdeel van het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. Met dit traject willen de BD/T en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met branchepartijen en oudervertegenwoordigers, (hoge) terugvordering en nabetalingen door de BD/T bij ouders voorkomen omdat de toeslag beter aansluit bij de actuele situatie. Het streven is dat elke ouder de kinderopvangtoeslag krijgt waar zij recht op heeft. De branchepartijen voor de werkgevers in de kinderopvang BK en BMK, de belangenverenigingen voor ouders BOinK en VWO en Sociaal Werk Nederland en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunen het belang van de maandelijkse aanlevering.

Doet Blosse mee aan de dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag?

Blosse levert de gegevens aan de Belastingdienst zodat eventuele afwijkingen snel gesignaleerd worden en terugvorderingen worden voorkomen.
Is er een intakegesprek voordat het opvangcontract ingaat?

Ongeveer een maand voor de plaatsing word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin jouw kind geplaatst wordt. Het intakegesprek vindt plaats op de desbetreffende locatie op een rustig moment binnen het dagprogramma. De pedagogisch medewerker vertelt in dit gesprek alles over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Je krijgt een indruk hoe een dag op het kinderdagverblijf eruit ziet en wat de gewoontes en regels zijn. Ook vragen we je naar jouw kind met zijn/haar gewoontes of bijzonderheden. Bij baby’s volgen wij in overleg een individueel voedings- en slaapschema, dat aansluit op de situatie thuis.

Is er een intakegesprek voordat het opvangcontract ingaat?

Ongeveer een maand voor de plaatsing word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Wat is het verschil tussen een horizontale en verticale groep?

In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd, zoals een aparte baby- en een aparte peutergroep. In een verticale groep zitten kinderen van verschillende leeftijden van 0 tot 4 jaar bij elkaar. Beide groepen hebben een eigen karakter. In een horizontale groep speelt en groeit uw kind op met kinderen in dezelfde leeftijdsfase. In een verticale groep groeit je kind 4 jaar lang op met kinderen van verschillende leeftijden.

Wat is het verschil tussen een horizontale en verticale groep?

In een horizontale groep zitten kinderen van dezelfde leeftijd, zoals een aparte baby- en een aparte peutergroep.
No items found.

Agendapunten

No items found.

Alle opvang en onderwijsvormen

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.