Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen

Centrale cliëntenraad

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Niet alleen het dagelijkse praatje, maar ook officieel.

De Centrale Cliëntenraad van Blosse opvang

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Niet alleen het dagelijkse praatje, maar ook officieel. Zodat we uitgebreid van gedachten kunnen wisselen over alles wat met kinderopvang te maken heeft. Blosse opvang heeft twee organen waarin ouders zijn vertegenwoordigd: de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de oudercommissies op de opvanglocaties.

Ouders die in de CCR zitting hebben zijn afkomstig van de oudercommissies van de opvanglocaties. Deze oudercommissies hebben adviesrecht en instemmingsrecht op bepaalde wettelijke vastgestelde onderwerpen. Om de continuïteit in de besluitvorming te waarborgen en om logistieke redenen is ervoor gekozen om het adviesrecht en het instemmingsrecht te mandateren aan de CCR. In de praktijk betekent dit dat er van elke oudercommissie een lid deelneemt aan de CCR.

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het behartigen van de belangen van kinderen en ouders van de opvanglocatie. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de locatiemanager van het kindercentrum. De oudercommissie heeft het recht om advies uit te brengen over bepaalde onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen of wijzigen van het pedagogisch werkplan van de locatie, of aangelegenheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid op de locatie. Verder staat de oudercommissie paraat bij het organiseren van het zomerfeest en andere activiteiten (bijv. rond Sinterklaas, Dag van de Pedagogisch Medewerker en eventuele thema-avonden). Ook wordt op sommige locaties een nieuwskrant verzorgd door de oudercommissie, in samenwerking met de pedagogisch medewerkers.

Om jou als ouder/verzorger goed te kunnen blijven vertegenwoordigen, is het van groot belang dat elke opvanglocatie een oudercommissie heeft. Alleen dan kan vanuit de oudercommissie iemand zitting nemen in de centrale cliëntenraad. Wil je meepraten en meedenken over onderwerpen die jou als ouder/verzorger aangaan? Word lid – je bent van harte welkom!

Op de locaties waar we geen oudercommissie hebben, maken we via een andere manier gebruik om uw mening te horen, namelijk door het organiseren van ouderbijeenkomsten. Ouders/verzorgers worden hiervoor uitgenodigd, en wordt gevraagd naar jouw mening.

Heb je vragen of suggesties voor de ouders in de Centrale Cliëntenraad die de oudercommissie en manager kinderopvang van het kindcentrum niet kunnen beantwoorden? Is jouw oudercommissie nog niet vertegenwoordigd in onze raad?

Aarzel dan niet en neem contact op met onze voorzitter Marcella Himmelreich via centraleclientenraad@blosse.nl. Je bent van harte welkom!

Wat doet de Centrale Cliëntenraad (CCR)?

De oudercommissies hebben de centrale cliëntenraad onder voorbehoud van goed functioneren, mandaat gegeven het adviesrecht over te nemen van de oudercommissie van het kindercentrum met betrekking tot de volgende punten:

i.             De uitvoering van het algemene kwaliteitsbeleid van de organisatie met betrekking tot:

•             aantal kinderen per beroepskracht

•             groepsgrootte

•             opleidingseisen beroepskrachten

•             inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding;

ii.            Algemeen pedagogisch beleidsplan van de organisatie (algemene spel en ontwikkelingsactiviteiten);

iii.           Het algemene beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid;

iv.           Het algemene voedingsbeleid van de organisatie;

v.            Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie conform de Wet Klachtrecht;

vi.           Wijzigingen van de prijs;

vii.          Indien één of meerdere van de punten a t/m f voor een bepaald kindercentrum afwijken van het algemene beleid van de kinderopvangorganisatie, dan behoudt de oudercommissie van het betreffende kindercentrum het adviesrecht daarover (bijvoorbeeld een specifiek pedagogisch werkplan, een specifiek voedingsbeleid, een specifieke prijsstijging, specifieke openingstijden).

Documenten


No items found.
Organisatie

Lees meer over onze organisatie

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.