Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen

Kwaliteit

“Kwaliteit in opvang en onderwijs is een continue proces van leren en ontwikkelen."

Blosse denkrichting over kwaliteit in opvang en onderwijs

“Kwaliteit in opvang en onderwijs is een continue proces van leren en ontwikkelen. Kwaliteit in opvang en onderwijs ontwikkelt zich in het gesprek over elementen, ondersteunt door literatuur en good-practises van en met elkaar.”

Kwaliteit betekent voor Blosse...

Bestuur, leidinggevenden en collega’s op de werkvloer zijn duidelijk over het waarom, wie, wat, waar, wanneer en hoe! Blosse kindcentra dragen zorg voor een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De processen en het beleid evalueren we cyclisch. Wij zijn open, betrouwbaar en voorspelbaar in onze communicatie: we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Hiermee realiseren wij een onderwijs- en opvangomgeving waarin kinderen optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

Kwaliteit betekent werken vanuit vertrouwen. We gaan uit van het positieve en van de beste intenties van eenieder. We geven collega’s en kinderen de ruimte om zichzelf te mogen zijn. Er is erkenning en waardering voor wie je bent. In onze kindcentra vind je de veiligheid, rust en structuur om je open te kunnen stellen. Kinderen worden gezien door professionele medewerkers die een breed en sterk team vormen, dit zijn voor hen bekende gezichten. Iedereen is anders en iedereen is gelijk. Voor ieder kind en iedere collega streven wij naar welbevinden en eerlijke kansen.  

Eenieder heeft van nature potentie om te groeien. Wij gaan uit van een natuurlijke nieuwsgierigheid. Kinderen leren door onderzoeken en ontdekken; het plezier dat dit met zich meebrengt is essentieel in de ontwikkeling. In onze kindcentra begeleiden wij kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben positieve verwachtingen van ieder kind. Middels gesprekken ontdekken kinderen wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze nog willen oefenen. De verbinding tussen thuis en het kindcentrum is fundamenteel om tot groei te komen.

Kwaliteit vinden we in verbinding met elkaar, staan midden in de gemeenschap. Wees welkom, Blosse kindcentra zijn een plaats van ontmoeting. Een plaats waar je jezelf in samenwerking met de ander ontwikkelt. De relatie met alle betrokkenen rond een kind is fundamenteel voor het bieden van optimale kansen aan alle kinderen. In ontmoeting met elkaar vind en geef je aandacht, voel je verbinding, maak je plezier en groei je met elkaar. Medewerkers zoeken elkaar op, kindcentra versterken elkaar.

Ook in kwaliteit zijn we vooruitstrevend, we verbeteren ons continu, met lef, scherp en met open vizier. Wij denken in kansen en hebben we het lef om dingen anders te doen. We denken creatief en ondernemend en hebben de ambitie om het steeds beter te doen. Blosse kindcentra staan midden in de maatschappij en helpen kinderen en medewerkers zich te ontwikkelen om onderdeel te zijn van deze maatschappij in een steeds veranderende wereld.

De Blossemedewerker is een professional die gelooft in wat hij/zij doet en beredeneerd keuzes maakt. We staan open voor elkaar, durven risico’s te nemen en te leren van fouten. Wij hebben het lef om eigenaarschap te tonen en gunnen een ander dat ook.

De concretisering van kwaliteit in opvang en onderwijs vindt plaats in de kindcentra.

Het inzichtelijk maken van het werken aan kwaliteit vindt plaats middels de gesprekken in de takken*, tijdens de momenten van Samen Delen**, de kwartaalgesprekken en de interne audits. Het bevragen van elkaar is hiermee een cyclisch proces.

* tak: groep van leidinggevenden van de kindcentra die regelmatig bij elkaar komen en met elkaar zaken van wisselende aard bespreken.

** Samen Delen: maandelijkse bijeenkomst van alle leidinggevenden van de kindcentra van Blosse.

Blosse heeft het proces rondom kwaliteit visueel vormgegeven in de infographic Ruimte voor Ontwikkeling.

We zien het proces rond kwaliteit als een drietrapsraket waarbij het fundament de wettelijke kaders voor opvang en onderwijs zijn.

Dit fundament wordt verstevigd door de Blosse denkrichting over Kwaliteit die de locatiemanagers in 2021 met elkaar hebben opgesteld (zoals je hierboven hebt kunnen lezen).

De top van de raket wordt gevormd door de locatie zelf, de kwaliteiten en talenten van de medewerkers zorgen voor unieke kindcentra met ieder een eigen profiel. De medewerkers staan met beide benen op de grond en hebben de beschikking over een gereedschapskoffer gevuld met bronnen en handvatten om de kwaliteit van hun locatie naar een nog hoger plan te brengen.

In de ruimte voor ontwikkeling zie je de kinderen waarvoor wij het doen. Zij zijn op weg naar hun toekomst. De toekomst is verbeeld in de drie planeten die staan voor het gedachtegoed van Biesta en Riksen Walraven: kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. De kinderen worden omgeven door de twinkeling waarnaar wij streven.

Betrouwbare links

Blosse volgt de richtlijnen van het RIVM op.

Veelgestelde vragen

No items found.
Alle vragen

Nieuwsoverzicht Corona

Meer protocollen

Lees hier hoe Blosse opvang en onderwijs hebben georganiseerd.

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.