Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen
Dagindeling op de peuteropvang

Dagindeling op de peuteropvang

Bij de peuters werken we per dagdeel met een vaste groep kinderen en vaste pedagogisch medewerkers.

Dagindeling op de peuteropvang

Bij de peuters werken we per dagdeel met een vaste groep kinderen en vaste pedagogisch medewerkers. Er is een vaste dagstructuur door een herhaling van activiteiten. Door het ritueel van herhalen geeft de herkenning en voorspelbaarheid vertrouwen en veiligheid bij de kinderen.

Vast ritme

Een ochtend op de peuterspeelzaal verloopt volgens een vast ritme dat per peuterspeelzaal kan verschillen. Een dagdeel kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien. Na het brengen kunnen de kinderen vrij spelen. In de huishoek, puzzelen, bouwen of verkleden – net waar ze zin in hebben. Ook leest een pedagogisch medewerker vaak in kleine groepjes interactief voor of speelt mee met een groepje kinderen. Daarna gaan de kinderen en een pedagogisch medewerker samen in de kring en eten we fruit, er wordt een verhaal voorgelezen. Na de kring spelen de peuters bij droog weer lekker buiten, ook buiten speelt de pedagogisch medewerker mee met de kinderen.

Bij minder mooi weer kunnen ze binnen samen knutselen of een spel doen. Een dagdeel eindigt ook altijd met de kring. Dan drinken ze limonade, praten ze over wat ze hebben gedaan en sluiten af met het zingen van liedjes.

Thema’s

De pedagogisch medewerkers bieden tevens groepsactiviteiten aan die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau. We werken met een thema met een duur van 6 tot 8 weken. De kinderen leren nieuwe woorden/handelingen. Dit geeft de mogelijkheid om bepaalde woorden, begrippen en handelingen een periode lang intensief te gebruiken en te herhalen waardoor kinderen zich dit eigen kunnen worden. ‘Ik ga naar de dokter’, of ‘helpen op de kinderboerderij’ zijn thema’s die mogelijkheden bieden voor (rollen)spel, zijn onderdeel van de echte wereld en sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen.

Pedagogisch medewerkers doen mee aan het voorbereiden van de activiteit van de kinderen. Tijdens de activiteiten spelen ze mee, ze doen voorstellen en ze geven zetjes in de juiste richting. Na de activiteiten is het gezamenlijk terugkijken en nabespreken. Natuurlijk geven zij ook voldoende ruimte voor eigen oplossingen en ideeën van de kinderen.

Rollen spelen, knutselen, voorlezen, zingen, spelen aan de verteltafel en buitenspelen zijn activiteiten die altijd terugkomen bij het werken aan een thema.

Interactief voorlezen

Bij interactief voorlezen laat de pedagogisch medewerker eerst de kinderen vertellen wat ze zien en wat ze denken wat er gaat gebeuren. De kinderen gaan meer nadenken over het verhaal.

Liedjes zingen

Door de rijm en melodie en herhaling helpen liedjes de kinderen om zich de woorden, begrippen en handelingen eigen te maken.

Verteltafel

Een verteltafel is een ingerichte tafel waarop de pedagogisch medewerker samen met de kinderen met knuffels en verschillende attributen een verhaal uit een prentenboek tot leven brengt. Wanneer kinderen aan de verteltafel spelen met de attributen leren ze nieuwe woorden die in het verhaal voorkomen.

Veelgestelde vragen

Is er een handleiding beschikbaar voor de Konnect Ouderapp?

Ja er is een uitgebreide handleiding beschikbaar. In deze handleiding lees je alles over de functionaliteiten die beschikbaar zijn in het Ouderportaal.

Is er een handleiding beschikbaar voor de Konnect Ouderapp?

Lees hier de uitgebreide handleiding voor de Konnect Ouderapp
Voor wie is voorschoolse educatie (VE) bedoeld?

VE is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die extra hulp kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling. Via de VE methodes Uk en Puk of Piramide worden de kinderen op een speelse manier gestimuleerd. Zo kunnen zij een goede start maken in groep 1.

Voor wie is voorschoolse educatie (VE) bedoeld?

Voorschoolse educatie (VE) is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar die extra hulp kunnen gebruiken bij hun taalontwikkeling.
Is er een intakegesprek voordat het opvangcontract ingaat?

Ongeveer een maand voor de plaatsing word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin jouw kind geplaatst wordt. Het intakegesprek vindt plaats op de desbetreffende locatie op een rustig moment binnen het dagprogramma. De pedagogisch medewerker vertelt in dit gesprek alles over de gang van zaken binnen het kinderdagverblijf. Je krijgt een indruk hoe een dag op het kinderdagverblijf eruit ziet en wat de gewoontes en regels zijn. Ook vragen we je naar jouw kind met zijn/haar gewoontes of bijzonderheden. Bij baby’s volgen wij in overleg een individueel voedings- en slaapschema, dat aansluit op de situatie thuis.

Is er een intakegesprek voordat het opvangcontract ingaat?

Ongeveer een maand voor de plaatsing word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Schoolvakanties

Sluitingsdagen

No items found.
Hoe werkt het bij Blosse?

Lees alles over onze dienstverlening

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.