Kind inschrijven opvangNettokosten berekenenRondleiding aanvragen
Direct regelen
Tarieven

Tarieven

Bij Blosse één in opvang en onderwijs

Tarieven

Kinderopvang hoeft niet duur te zijn

Kinderdagopvang

 • Kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot maximaal 4 jaar kunnen een hele of halve dag naar de dagopvang.
 • De minimale afname is twee dagdelen per week of één hele dag per week.
 • De kinderdagopvang is 52 weken op maandag t/m vrijdag per jaar geopend. De locaties De Hoge Ven in Warmenhuizen, bij de St. Barbara in Tuitjenhorn en Pater Jan Smit in Heerhugowaard zijn 51 weken geopend: de week tussen kerst en oud en nieuw zijn deze locaties gesloten.
 • Op feestdagen en in het weekend zijn we gesloten.
 • Kinderdagopvang— hele dag: van 7.00/7.30 tot 18.00/18.30 uur
 • Kinderdagopvang— halve dag:
 • Van 7.00/7.30 tot 13.00 uur (6.30 op De Boomladder)
 • Van 7.00/7.30 tot 14.30 uur (bij locaties met continurooster)
 • Van 13.00 tot 18.00/18.30 uur
 • De openingstijden kunnen per locatie verschillen en vind je op de pagina van de betreffende locatie.

Peuteropvang

 • Als je peuter twee jaar wordt, is hij of zij van harte welkom bij de peutergroep, voorheen bekend als peuterspeelzaal.
 • Heeft je peuter een VE-indicatie? De wijkverpleegkundige op het consultatiebureau geeft indien nodig de VE-indicatie af als je kind 2,5 jaar is. Zij geeft dit door aan de afdeling klantcontact van Blosse. De afdeling klantcontact zal je verder informeren wanneer er een VE-plaats beschikbaar is voor je peuter.
 • De peuteropvang is in de schoolweken geopend (40 weken).
 • Op feestdagen en in het weekend is de peuteropvang gesloten.
 • De kosten verdelen we over het hele jaar. Je ontvangt 12 keer per jaar een factuur.
 • Je peuter is twee tot vijf dagdelen per week welkom.
 • Op elke locatiepagina vind je informatie over de openingstijden.

Kosten peuteropvang

Als een van de ouders niet werkt of studeert, kun je in aanmerking komen voor een bijdrage van de gemeente. Deze gemeentelijke bijdrage is inkomensafhankelijk. Je betaalt altijd een ouderbijdrage. Verandert je inkomen? Dan verandert mogelijk ook de ouderbijdrage. Geef dit zo snel mogelijk aan ons door via klantcontact@blosse.nl. Je verstrekt een inkomensverklaring aan Blosse en wij handelen het verder af. Je hoeft dus niet zelf subsidie bij de gemeente aan te vragen.

Als beide ouders werken en/of studeren, of alleenstaande ouder werkt of studeert, heb je recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst. Wil je weten wat jouw netto kosten voor de peutergroep zijn en hoeveel toeslag je krijgt, raadpleeg dan onze rekentool.

Buitenschoolse opvang

School- en vakantieweken pakket

 • 52 weken opvang: alle weken van het jaar opvang, inclusief de vastgestelde schoolvakanties.
 • 51 weken: bij de locaties De Hoge Ven in Warmenhuizen, St. Barbara in Tuitjenhorn en Pater Jan Smit in Heerhugowaard, de week tussen kerst en oud en nieuw zijn deze locaties gesloten.
 • Op feestdagen en in het weekend zijn we gesloten.
 • Inclusief alle studiedagen op jouw contractdagen. Jij bent dan altijd verzekerd van opvang op de studiedag, krijgt hier geen extra factuur voor en de kosten zijn verdeeld over het gehele jaar en daardoor direct op te geven voor de kinderopvangtoeslag. Hiervoor betaal je een maandelijkse toeslag. Hoe we dit berekenen lees je onderaan deze pagina.
 • Opvang in schoolweken van 7.00/7.30 tot dat de school start
 • Opvang in schoolweken vanaf het moment dat de school uit is tot 18.00/18.30 uur
 • Opvang in de schoolvakanties van 7.00/7.30 tot 18.00/18.30 uur
 • De openingstijden kunnen per locatie verschillen en vind je op de locatiepagina’s.

Schoolweken pakket

 • 40 weken opvang: alle schoolweken van het jaar opvang.
 • Inclusief alle studiedagen op jouw contractdagen. Je bent dan altijd verzekerd van opvang op de studiedag, krijgt hier geen extra factuur voor en de kosten zijn verdeeld over het gehele jaar en daardoor direct op te geven voor de kinderopvangtoeslag. Hiervoor betaal je een maandelijkse toeslag. Hoe we dit berekenen vind je hier.
 • Opvang in schoolweken vanaf het moment dat de school uit is tot 18.00/18.30 uur.
 • De openingstijden kunnen per locatie verschillen en vind je op de locatie pagina’s.

Vakantieweken pakket

 • Opvang in de schoolvakanties van 7.00/7.30 tot 18.00/18.30 uur
 • De openingstijden kunnen per locatie verschillen en vind je op de locatiepagina’s.
 • Je kunt kiezen voor 6, 9 of 12 weken vakantieopvang.
 • De minimumafname is zes vakantiedagen per kalenderjaar.
 • Vakantieopvang vraag je aan via het ouderportaal. Als de aanvraag voor de sluitingsdatum is ingediend, dan garanderen wij dat jouw kind bij ons terecht kan.
 • De berekening van de uren vindt plaats over een geheel kalenderjaar en wordt qua facturatie verdeeld over 12 maanden.
 • Bij opzegging van een vakantieweken-contract vervallen de overgebleven uren.
 • Aan het einde van het (kalender)jaar vervallen de restant uren.

Extra of incidentele kinderdagopvang

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat het voor jou makkelijker is als je kind een dag extra komt. Incidentele opvang is mogelijk als aanvulling op je vaste contract en kan aangevraagd worden via het ouderportaal.

De pedagogisch medewerkers kijken dan of het mogelijk is op de groep, en zij zullen de aanvraag afhankelijk daarvan goedkeuren of afkeuren. In verband met de planning kunnen wij de aanvraag niet eerder bevestigen dan twee weken voor de gewenste extra dag.

Kosten kinderopvang

Wat kinderopvang kost, hangt af van je persoonlijke situatie. Als beide ouders werken en/of studeren of je als alleenstaande ouder werkt of studeert, heb je recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst. Wil je weten wat jouw netto kosten zijn voor kinderdagopvang bij Blosse? Maak dan snel en eenvoudig een berekening van jouw netto kosten met onze rekentool.

Onze tarieven zijn inclusief luiers, gezonde voeding, tussendoortjes en drinken (met uitzondering van zuigelingenvoeding). Als je kind een speciaal dieet volgt, wil je deze voeding dan meegeven?

Hoe werkt de kinderopvangtoeslag?

Wat kost kinderopvang in Nederland? En hoe werkt de berekening van de kinderopvangtoeslag? Lees hier de informatie van de Rijksoverheid.

Berekening uren opvang op studiedagen per schooljaar

We berekenen nu 1,5 dag studiedag per opvangdag per jaar. In de berekening wordt 10 uur gehanteerd (een gemiddelde van 1,5 x 8.30-14.00 en 8.30-14.30). Voor een ouder is dit netto gemiddeld 10 uur x (€ 8,18 (gemiddelde uurprijs 09-2022) - (88,7% (kot% bij modaal inkomen) x € 7,31) = € 16,91 per dag. Tegenover deze nettokosten staat voor jou een hoop gemak:

• Je kind is op alle studiedagen op zijn/haar opvangdag welkom en hoef je niet aan te melden.

• De uren worden meegenomen in de berekening opvanguren per jaar en met de facturering/betaling verdeeld over 12 maanden. Je wordt daardoor niet verrast door extra facturen.

• Je kunt deze uren meenemen in de jaarlijkse aanvraag van de kinderopvangtoeslag.

Veelgestelde vragen

Doet Blosse mee aan de dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag?

Blosse deelt kinderopvanggegevens (zoals het aantal opvanguren) met de Belastingdienst/Toeslagen (BD/T). Door dit op maandbasis te doen, kan de BD/T veel sneller signaleren of er gegevens mogelijkerwijs afwijken en ouders eerder een signaal geven. Hiermee kunnen terugvordering en nabetalingen worden voorkomen. Daarnaast worden ouders op hun verantwoordelijkheid gewezen zelf hun opvanggegevensregelmatig te controleren en navraag te doen bij hun kinderopvangorganisatie of deze hun gegevens maandelijks deelt met de BD/T. Dit noemen we de dubbelcheck. De maandelijkse gegevensaanlevering is onderdeel van het Verbetertraject Kinderopvangtoeslag. Met dit traject willen de BD/T en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in samenwerking met branchepartijen en oudervertegenwoordigers, (hoge) terugvordering en nabetalingen door de BD/T bij ouders voorkomen omdat de toeslag beter aansluit bij de actuele situatie. Het streven is dat elke ouder de kinderopvangtoeslag krijgt waar zij recht op heeft. De branchepartijen voor de werkgevers in de kinderopvang BK en BMK, de belangenverenigingen voor ouders BOinK en VWO en Sociaal Werk Nederland en Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunen het belang van de maandelijkse aanlevering.

Doet Blosse mee aan de dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag?

Blosse levert de gegevens aan de Belastingdienst zodat eventuele afwijkingen snel gesignaleerd worden en terugvorderingen worden voorkomen.
Wat gaat de kinderopvang mij netto kosten?

Wat kinderopvang kost, hangt af van je persoonlijke situatie. Als beide ouders werken en/of studeren of je als alleenstaande ouder werkt of studeert, heb je recht op kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de Belastingdienst. Wil je weten wat jouw netto kosten zijn voor kinderdagopvang bij Blosse? Maak dan snel en eenvoudig een berekening van jouw netto kosten met onze rekenmodule.

Wat gaat de kinderopvang mij netto kosten?

Wat gaat de kinderopvang mij netto kosten?
Kan Blosse mijn maandfacturen ook automatisch incasseren?

Je kunt je factuur automatisch laten incasseren door een machtiging voor een automatische incasso af te geven voor Blosse. Dan heb je geen omkijken naar de betaling. Je kunt een automatische incasso aanvragen door een mail te sturen aan administratie.opvang@blosse.nl

 

Kan Blosse mijn maandfacturen ook automatisch incasseren?

Kan Blosse verrekening van de kinderopvangtoeslag voor mij regelen?

Uniek bij Blosse! Je kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken naar Blosse. Je ontvangt van ons dan alleen nog de netto factoor met de eigen bijdrage. Je regelt dit gemakkelijk via www.toeslagen.nl

Kan Blosse verrekening van de kinderopvangtoeslag voor mij regelen?

Je kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken naar Blosse. Je ontvangt van ons dan alleen nog de netto factuur met de eigen bijdrage.
Niets gekoppeld

Schoolvakanties

Sluitingsdagen

No items found.
Hoe werkt het bij Blosse?

Lees alles over onze dienstverlening

Voorkeuren

Deze website gebruikt standaard enkel functionele cookies om ons websiteverkeer te analyseren en uw cookie voorkeuren op te slaan. Meer informatie.

Accepteer alle cookies

Deze noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Altijd actief

Deze cookies geven derde partijen de mogelijkheid om je surfgedrag te volgen, data te verzamelen en gepersonaliseerde advertenties te tonen. Wie deze derde partijen zijn, kan je nalezen in ons cookiebeleid.

Deze cookies helpen ons om je beter te leren kennen zodat we de inhoud van de website beter kunnen afstemmen op je behoeften, interesses en voorkeuren.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.