Actie voor een goede CAO Kinderopvang

Het actievoeren voor een goede CAO Kinderopvang gaat nog steeds door. Ondanks dat twee vakbonden het onderhandelaarsakkoord reeds hebben ondertekend, heeft de FNV een staking uitgeroepen op 14 september.

Als ondernemingsraad zouden wij het liefst in gesprek willen gaan met de minister. Om daar, op het hoogste niveau, het gesprek te voeren over ons mooie vak en de uitdagingen waar we voor staan. Daarom hebben wij de minister een brief gestuurd waarin we de volgende vragen stellen

Maak van de kinderopvang een ontwikkelinstrument voor kinderen. De eerste 1000 dagen in een kinderleven zijn zo ontzettend belangrijk! Daar kunnen wij een waardevolle bijdragen aan leveren.

Zorg voor een wet- en regelgeving die bijdraagt in plaats van belemmert.

Zorg voor een eenduidige financiering van opvang én onderwijs, zodat wij echt samen kunnen optrekken in onze kindcentra

Maak de kinderopvang een aantrekkelijke sector om in te werken. Met goede arbeidsvoorwaarden, een goede balans werk-privé en een reële salariëring.

De hele brief kun je hieronder lezen. We sturen de brief ook naar onze branchevereniging BMK.

Ondernemingsraad Blosse

 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De heer W. Koolmees.

 

Heerhugowaard, 13 september 2021

 

Betreft: reorganisatie wet- en regelgeving  kinderopvang

 

Geachte heer Koolmees,

 

Het is onrustig in de kinderopvang. Hadden we eerder te maken met het verdwijnen van banen als gevolg van de economische crisis, nu is er een schreeuwend tekort aan goed opgeleide pedagogisch medewerkers. De werkdruk is hoog en de aantrekkelijkheid van ons beroep verdwijnt.

Op dit moment voeren we actie voor een betere CAO, waarbij verlaging van de werkdruk hoog op de agenda staat. Daarnaast is het belangrij dat de wet- en regelgeving wordt vereenvoudigd, omdat deze de werkbaarheid ernstig belemmert. Dit alles kan niet alleen door de werkgevers gerealiseerd worden, daar hebben we de overheid bij nodig! Dit willen we graag onder uw aandacht brengen.

Kinderopvang als ontwikkelinstrument
De eerste levensjaren van een kind erg belangrijk voor zijn/haar ontwikkeling. Als voorbeeld wil ik u verwijzen naar het artikel
de eerste 100 dagen beinvloeden het hele leven (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/20/de-eerste-1000-dagen-beinvloeden-het-hele-leven-a4055335)(NRC 20-08-2021, Niki Korteweg).
Vooral de relatie tussen de taalontwikkeling en een veilige hechting met de ouders en/of naaste verzorgers is groot. Het belang lijkt ons duidelijk voor iedereen en dit gunnen we natuurlijk ieder kind. Om dit te kunnen, is het belangrijk dat de kinderopvang voldoende ruimte krijgt om een goede basis te leggen. Dit is in het belang van het kind, in het belang van het latere onderwijs en natuurlijk op de lange termijn in het belang van de hele maatschappij. De eerste jaren zijn cruciaal! En de kinderopvang kan dit bieden.

Ondersteunende wet- en regelgeving en financiering
De huidige financiering en regelgeving is ontoereikend. Ons uurtarief is niet kostendekkend om kwalitatief goede opvang te bieden, onze pedagogisch medewerkers continu te scholen en vernieuwingen in te zetten. Een hoger uurtarief zorgt ervoor dat het niet voor elk gezin haalbaar is om gebruik te maken van alle voordelen die de opvang kan bieden.  
Personeelskosten gaan omhoog. De huidige wetgeving bepaalt bijvoorbeeld dat er vanaf vier kinderen tot 1 jaar met twee pedagogisch medewerkers moet worden gewerkt. Hierbij is geen onderscheid tussen een kind van bijna 1 jaar of net 3 maanden. Moet de opvang baby’s gaan weigeren omdat ze teveel kosten? Dat kan niet de bedoeling zijn!
Verder bestaan de werkzaamheden niet alleen uit het ontwikkelingsgericht werken met de kinderen in de groepen zelf. Het rapporteren, het analyseren, het contact met ouders en externen, enz. zijn hierin minstens zo belangrijk. Deze taken kunnen nu vaak niet voldoende worden gedaan of gebeuren in de eigen tijd van de werknemers.
De groepen zijn te groot om oog voor alle kinderen en hun behoeften te hebben. Maar kleinere groepen kosten de werkgevers en uiteindelijk de ouders, meer geld.

Aantrekkelijke sector om te werken
De kinderopvang is een onaantrekkelijke en vooral een instabiele sector om in te werken. Er wordt steeds meer van de pedagogisch medewerkers gevraagd. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de bekwaamheid van de medewerkers, er wordt behoorlijk wat flexibiliteit gevraagd (denk aan de jus-regeling, beschikbaarheidsdagen, het flexibel inzetbaar moeten zijn vanwege het het vaste gezichten principe, enz.) en het moeilijk kunnen krijgen van een vast contract. We zijn afhankelijk van alle regels die op overheidsniveau worden gesteld en hoe de economie draait. Bij een hoge werkloosheid worden de kinderen van de opvang gehaald en pedagogisch medewerkers verliezen hun baan. Bij een groeiende economie stromen de groepen snel vol en is het lastig om gekwalificeerde pedagogisch medewerkers aan te trekken.
Op dit moment zien we dat de jonge medewerkers stoppen omdat de onzekerheid, de balans tussen privé en werk, in combinatie met de werkdruk te veel voor hen is. De oudere werknemers willen stoppen of minder werken omdat het te zwaar wordt.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan helpen!
Het is echt een onwenselijke en op dit moment een onhoudbare situatie. De kinderen verdienen vaste gezichten die met energie en liefde het werk kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn. De maatschappij verdient toekomstige volwassenen die een veilige en liefdevolle basis hebben meegekregen en waarbij iedereen dezelfde kansen heeft gekregen, ongeacht in welke wieg ze zijn geboren. En de medewerkers verdienen duidelijkheid, een goede balans tussen werk en privé en erkenning voor het belangrijke werk wat ze doen.

Bij deze vraag ik u om de urgentie van deze oproep te onderschrijven en om met ons in gesprek te gaan over de toekomst van de kinderopvang.

Help ons met

Een waardevolle status van de kinderopvang als ontwikkelinstrument

Eén wet- en regelgeving voor kinderopvang én onderwijs, zodat kindcentra een doorgaande ontwikkelingsbegeleiding kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Eén financiering die onze ambities ondersteunt.

Een stabiele werkomgeving voor de pedagogisch medewerkers.

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

Ondernemingsraad Stichting Blosse Heerhugowaard

 

Reactie College van Bestuur Blosse

Wat mogen we bij Blosse blij zijn met een ondernemingsraad die zo haar nek durft uit te steken voor een goede kinderopvang voor de kinderen en een fijne werkomgeving voor de collega’s. Ik heb daar veel bewondering voor.

Ik kan niet anders dat deze brief onderschrijven. Het zijn rake woorden die de or gebruikt. De kinderen verdienen een liefdevolle en uitdagende omgeving, met goed opgeleide en toegewijde professionals.

Actie is nodig, gesprek is nodig. Laten we in het gesprek de politiek en de sector proberen te verbinden. Er zitten echt nog wel weeffouten in het systeem van bekostiging en wettelijke regelgeving. Ik zal alles wat in mijn bereik ligt aanwenden om deze problematiek zichtbaar en bespreekbaar te maken. Dat zal een lange adem vragen en niet van vandaag op morgen gerepareerd zijn.

Staken is een middel om een doel te bereiken. Iedereen heeft het recht om te staken. Ik geloof in het open gesprek. Met onze pedagogisch medewerkers, met de gemeenten, met de overheid. Laten we keer op keer onze stem laten horen op alle plekken waar dat kan. De aanhouder wint. Samen maken we het beter voor de kinderen en onszelf.

spandoek staking klein juni 2021 cao kinderopvang spandoek staking klein juni 2021 cao kinderopvang